Zrealizowane projekty

Celem projektu był zakup pomocy edukacyjnych do pracy metodą Marii Montessori oraz przeprowadzenie warsztatów wprowadzających do pracy z zakupionymi pomocami dla 6 osób wolontariuszy. W trakcie warsztatów uczestnicy zaznajomili się z założeniami metody Montessori jako systemem wychowawczym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, który pomaga we wszechstronnym rozwoju dziecka. Duży nacisk w tej metodzie edukacyjnej postawiony jest na środowisko (w tym pomoce rozwojowe wspomagające proces uczenia) oraz nauczycieli tworzących to środowisko. Dzieci pracują na podstawie 7 działów: geografia, matematyka, geometria, język, historia, botanika, zoologia. Działy te odpowiadają potrzebom rozwojowym i ciekawości dzieci. Pomoce rozwojowe Montessori to m.in.: puzzle botaniczne, mapy puzzlowe świata, kontynentów, złoty materiał do przeliczania, metalowe ramki do ćwiczenia małej motoryki, globusy, koraliki do nauki algebry, zegar, oraz figurki “cykl życia” do pogłębiania wiedzy zoologicznej.

 

W ramach projektu zakupiono pomoce rozwojowe Montessori, w ramach kategorii: 

– geografia
– geometria
– język
– historia
– botanika

W ramach projektu poszerzono ofertę edukacyjną Fundacji o warsztaty z wprowadzenia do pracy z pomocami Montessori.